екип

За нас

“Живот на килограм" е проект на Психодрамата Работилница – организация възникнала от обединението на няколко психотерапевти, споделящи общи възгледи и професионални търсения. Организацията работи активно вече десет години в терапевтично и обучително направление.

Милена Ташкова – психотерапевт, супервизор, обучител.

Създател и директор на организацията Психодраматична работилница ООД. Работи като училищен психолог в продължение на 15 години. Супервизира екипа на първата гореща линия за деца и юноши към район Триадица в град София. Води обучения на психолози, педагогически съветници, обществени възпитатели и учители. В момента е преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и обучител в метода психодрама към „Психодраматична работилница“.

София Фердинандова – психотерапевт, супервизор, обучител.

Съдружник в организацията “Психодраматична рботилница”, практикуващ психотерапевт, супервизор и обучител в метода психодрама. Повече от 10 години работи в сферата на образованието като училищен психолог.

Любомира Манчева – психолог, психодрама терапевт, хипнотерапевт.

Към настоящия момент се обучава в програма „Психодрама и действени методи при работата с юноши.“, водена от д-р Фабиан Блобел (Германия). В последните няколко години е практикувала в няколко психиатрични клиники и дневни центрове в Германия, където работи с деца от 3 до 18 години, имащи социални и емоционални затруднения.

Нина Тодорова – психолог, психодрама терапевт.

Обучава се в метода на д-р Фабиан Блобел (Германия) „Психодрама с деца“ и „Психодрама и действени методи с юноши“. С днешна дата работи като ресурсен психолог в Ресурсен център София – област.

Славея Дънева – психолог, фамилен консултант, психодрама асистент.

През последните години е взимала участие в редица стажове и практики, сред които стаж към „Агенция за защита от дискриминация“ с тема на изследване „Наличие на учебни текстове, които могат да формират стереотипи и предразсъдъци по различни дискриминационни признаци”; стаж към „Дружество на психолозите в България” по проект на МОМН; стаж в 88 СОУ „Димитър Попниколов“, с ръководител Нейчо Христов Кърпачев.

Миглена Буркутоглу – магистър психолог.

Обучава се в психотерапевтичния метод “Психодрама” и понастоящем продължава акедемичното си образование в магистърска програма “Клинична психология – психоаналитична переспектива” .